Piri Mehmet Paşa Camii

Piri Mehmet Paşa Camii, yine kendi ismi ile anılan mahallesinde yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim'in son, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk sadrazamı olan Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Emekliliği döneminde Silivri, Celaliye Çiftliği'nde yaşayan Piri Mehmet Paşa, Silivri dışında İstanbul'da da çeşitli eserler yaptırmıştır. Külliye cami, imaret, medrese, mutfak, sıbyan mektebi ve handan oluşmaktadır. Cami üzerinde yer alan kitabede 937 Hicri, 1530-1531M. tarihlerinde yapıldığı belirlenmiştir. Kanatlı camilerin plan şemasına benzeyen cami, mukarnas tromplu 12m. çapında bir kubbe ile örtülmektedir. İbadet mekanı önünde beş kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. 1179 Hicri (1765M.) tarihli tamir kitabesinde bugünkü Barok minarenin yapıldığı belirtilmiştir. Cami, 1961 yılında kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Şadırvanın onaltı köşeli çatısı yıkılmış, yerinde 1970'li yıllarda yapılan sekiz mermer ayaklı örtü bulunmaktadır. Külliyenin hanı, 42.5x13.5m. boyutlarındadır. Düzgün kesme taş örgülü duvarlara sahip olan hanın kirpi saçak üzerine kırma çatı örgüsü zamanla tamamen yıkılmıştır. Özel mülkiyete devredilmiştir ve günümüzde kullanılamamaktadır. Kesme taş duvarlı sıbyan mektebi günümüzde imam evi olarak kullanılmaktadır. İmarethane ve ona ait fırınlar, ocaklar zaman içinde yıkılmıştır. Yerlerinde açık otopark bulunmaktadır. Medreseye ait tek kalıntı bahçe duvarları üzerinde yer alan ocak izleridir. Caminin güneyinde yer alan hazirede Piri Mehmet Paşa ve babasının mezarları yer almaktadır.

Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii
Piri Mehmet Paşa Camii Milat İnşaat -Piri Mehmet Paşa Camii